top of page
Hermann Peter Winge

Det stod ikke at læse i stjernerne at Peter Winge skulle blive forstmand. Han begyndte nemlig, opildnet af sin far, at studere jura, men en øjensygdom tvang ham fra læsningen.  1868 giftede han sig med datteren af godsejeren til Gjerndrup, Charlotte Josephine født Quistgaard. Samme år blev han forstkandidat og samme år investerede han sammen med en kollega i nogle svenske herregårde og skovejendomme.

Nogle år efter solgte han sine andele og var derefter beskæftiget med planlægning af private skove. Bl.a. arbejdede ham med Vemmetofte og Frijsenborg skovdistrikter og  1875 blev han overførster for sidstnævnte, hvor han indførte en mere industriel drift end den tidligere anvendte.

Et stort areal, klædt med modne løvtræsbevoksninger blev hurtigt erstattet med bøg, eg og rødgran, hvortil senere kom ædelgran. Også for veddets udnyttelse nærede Winge levende interesse og han gav anledning til oprettelsen af cellulosefabrikken i Hinnerup og trævarefabrikken “Bastian” i Horsens.
Han havde et varmt sind for skovarbejderne, hvis kår blev betydeligt forbedrede. I mange år var han censor ved forsteksamen og medlem af Hedeselskabets repræsentantskab.

I 1872 skrev han i “Tidsskrift for Landøkonomi” en afhandling: “Om Tilvirkning af Tagspaan og den Petriske Imprægnering”. I “Tidsskrift for Skovvæsen” skrev han enkelte afhandlinger, der mest beskæftiger sig med anvendelsen af dansk nåletræ til bygningsbrug og indførelsen af underhåndesalg i skovbruget.

1913 tog han sin afsked og ægteparret flyttede til Italien, hvor de boede hos datteren Regitze Marie Vilhelmine Winge (1868-1951). Sidstnævnte opholdt sig der beskæftiget med oversættelser fra italiensk, bl.a. af d’Annunzio’s og Sarfattis bøger til dansk samt som forfatter. Blandt andet opnåede hun den sjældne ære for en dansk at få et på italiensk skrevet dramatisk arbejde “la Donna senza pace” opført på Roms Teatro Agentina. Regitza Winge gjorde under 1. verdenskrig et stort arbejde, bl.a. som sygeplejerske, senere ansat i det internationale Landbrugsministerium i Rom. Charlotte JosephineWinge døde 1921 og Hermann Peter Winge døde 1925 i Frascati.

Hermann Peter Winge.jpg

Marmorkors samt ramme i travertin.

Stele i travertin med portrætmedaillon. Fodstykke i travertin.    Ca. 1860.
Kunstner: H.W. Bissen.

bottom of page