top of page
Hans Jørgen Hammer

Hammer begyndte, som så mange andre unge på Kunstakademiet som 13-årig, samtidig med at han var i malerlære hos en anset malermester. Efter at have færdiggjort sin uddannelse, fik han arbejde som dekorationsmaler. På Akademiet modtog han nu undervisning af professor C.W.Eckersberg og dette resulterede i begge sølvmedailler. 1847 vandt Hammer den Neuhausenske præmie for et billede, der fulgte kunsthistorikeren Niels Laurits Høyens opfordringer om at skabe en national og folkelig kunst.
Da 3-årskrigen brød ud 1848, var det næsten en selvfølge for Hammer at melde sig som frivillig og han avancerede hurtigt til officer. Hele krigen gjorde han med og der blev også tid til at male enkelte billeder, men først efter at have opnået Akademiets rejsestipendium, opgav han sin militære karriere og rejste 3 år til Italien.

Hans billeder i den romantiske og nationale genre gjorde stor lykke men blev samtidig også årsagen til at hans plads i kunsthistorien ikke er stor. Eftertidens dom på denne genre var hård.

1881 rejste Hammer igen til Rom efter nogen tids sygdom, og han døde der af influenza d. 28 januar 1882.

hans_jørgen_hammer_gravsted.jpg

Marmorligsten på en forhøjning. Rammen er af travertin.     
     Restaureret 1997 ved hjælp af midler fra Knud Højgaards Fond.

bottom of page