top of page
Augusta Caroline Adolphine Quaade

Augusta Quaade blev født i Helsingør 13 juli 1820, hvor hendes far Peter Friederic Quaade (1779-1850) siden 1810 var ingeniør ved forlægningen på Kronborg. ModerenChristiane Gustava de Tuxen (1792-1866) var datter af en toldinspektør i byen. Det blev efterhånden til  en  søskendeflok på 5, hvoraf de 3 var piger. Da Augusta var 10 år, flyttede familien til København, hvor faderen blev ingeniør ved byens fæstning. Herefter gik det slag i slag med karrieren og udnævnelsen til generalmajor kom i 1842. Ikke mærkeligt at den yngste af drengene, Louis Magnus Johan Christian Carl, også valgte en militær løbebane, mens den ældste søn Georg Joachim, læste jura og fik siden den utaknemmelige post som gesandt i Berlin under krigen 1864, hvor han gjorde, hvad der var muligt for at undgå den.

De 3 døtre, herimellem Augusta, fik derimod, hvad der var almindeligt dengang, ingen akademisk uddannelse og havde muligheden mellem enten at blive gift eller blive forsørget af den øvrige familie.  Augusta blev ikke gift men alt tyder på at hun var et handlekraftig og litterært interesseret menneske.

Blandt hendes efterladte ting er et håndskrevet manuskript til romanen "Berti's Breve. En original Fortælling i 2 Dele". Hun ansøgte og fik 1857 rejsepas til Italien, hvor hun synes at have opholdt sig i nogen tid. Opholdet gjorde lysten til et gensyn med Rom påtrængende men først da moderen døde 12 maj 1866, forlod Augusta Quaade Danmark til fordel for Rom. Men som mange andre tålte hun ikke forholdene der og døde allerede oktober 1866, kun et par måneder efter ankomsten.

g-quaade.jpg

Lille marmor stele

bottom of page