top of page

OM VENNEFORENINGEN

Foreningen blev formelt stiftet d. 14. Oktober 2010 på baggrund af de siden 1980erne pågåede bevarings- og restaureringsaktiviter på den ikke-katolske kirkegård i Rom. Det blev efterhånden nødvendigt at formalisere arbejdet mht. fondsdonationer til restaureringer og bogudgivelser, da det havde vist sig uhensigtsmæssigt at fondsdonationerne blev udbetalt til og registreret overfor SKAT på ansøgerens CPR-nummer. Der forekom efterfølgende årligt et udredningsarbejde med SKAT, der skulle acceptere at slette den fra oplysningsforbund og fondsbestyrelser udbetalte beløb. SKAT forslog at oprette en forening i stedet for.

Foreningen blev derfor forhåndsregistreret i Virksomhedsregistret, da der var indkommet tilsagn og udbetalt 25000 kr. fra Ny Carlsbergfondet til udgivelse af en ny støttebog. Desuden opnåedes tilsagn og udbetaling fra Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat af et beløb af 8.000 kr. til et nyt oplag af kirkegårdsguiden "Vi kom fra Danmark" samt tilsagn om støtte på 10.000 kr. til restaurering af maleren Albert Küchlers gravsted i Vatikanet.

Foreningens formål er at sikre bevaringsværdige gamle danske gravsteder i Rom og Italien ved at føre tilsyn med samt om nødvendigt tage initiativ til sikring og restaureringer af disse.
Dette skal ske i overensstemmelse med hensynet til dansk kunst-, kultur- og personalhistorie.

Medlemskab
Kontingentet er fastsattes til 100 kr. årligt kontingent hvor medlemmerne skal forstås som en interessekreds, der ved lejlighed på forskellig vis støtter foreningens arbejde.

Aktiviteter
1. Restaurering af bevaringsværdige danske gravsteder.
Foreningen har som udgangspunkt at gravstederne er bevaringsværdige idet de gravsatte er en del af de tætte bånd, der i århundreder har hersket mellem Danmark og Italien. De har alle været med til at skrive historie om den store tiltrækning, Rom og Italien har haft og stadig har på danskerne. Uden denne var den danske kultur meget fattigere. Restaureringerne sker i samarbejde med kirkegårdsforvaltningen.
2. Registrering af danske gravsteder.
Foreningen arbejder med at registrere alle danske gravsteder i Italien (jfr. formålsparagraffen) og er taknemmelig for oplysninger angående dette.
3. Oplysningsaktiviteter.
For at skærpe offentlighedens opmærksomhed på foreningens formål afholdes på anmodning foredrag om kirkegården og dets danske gravsteder. Via webshoppen og i forbindelse med foredragene er det muligt at købe foreningens fire bøger: "Vi kom fra Danmark", "Døden i Rom", "…blaae som Paafuglens Bryst" samt "Matte disse simple Toner…", komponisten Niels Ravnkildes dagbøger 1853-57. Indtægterne herfra bruges udelukkende til restaureringsarbejderne.
4. Foreningen driver en website, www.cimitero-acattolico-venner.dk samt findes på facebook.

Foreningen takker varmt følgende for støtte i tidens løb. Uden hjælp var restaureringerne aldrig blevet realiseret.
Beckett-Fonden
Den Berlingske Fond
Harboefonden
Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse
Kgl. Dansk Ambassade i Rom
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
Lillian og Dan Finks Fond
Ny Carlsbergfondet
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond
SAS CARGO

For positiv omtale takkes:
Berlingske Tidende
Politiken
Kristeligt Dagblad
Fyns Stifttidende
samt
Karen Døssing, journalist
Else Cornelius, journalist
Kirsten Boas, journalist
John Njor, journalist
Marianne Gram, journalist
Finn Evald, grafiker
Medlemsbladet Samvirke
samt alle øvrige som har bidraget med oplysninger, moralsk støtte og købt foreningens bøger.

bottom of page