top of page
Sophie Louise Kloss

Interessen for malerkunst var ingen tilfældighed for Sophie Kloss. Hendes tyskfødte far, maleren Frederik Theodor Kloss var året inden Sophies fødsel blevet udnævnt til titulær professor ved Kunstakademiet i København og flyttede ind med sin lille familie på Charlottenborg i 1855.  Sophie blev så at sige opflasket i kunstens verden  og da hun voksede op, nød hun faderens mange historier fra hans akademitid og ikke mindst rejsen 1843 til Italien med fregatten "Thetis". Alt skærpede den i forvejen store interesse for kunst og Italien, så der var ingen tvivl i Sophies sind, hun ville være kunstner.

Da faderen døde i 1867 var Sophie 23 år og synes at have fået sin første uddannelse hos ham. Ikke alene malerhåndværket fandt hun interesse i men søgte også en kunstvæver Emma Fischer, for hvem hun tegnede adskillige mønstre. Dog har Sophie Kloss været forbitret over som kvinde ikke at kunne få en uddannelse på Kunstakademiet, men måtte søge private malerskoler, så da nogle kvinder 1888 sendte en protest over dette forhold til Rigsdagen  skrev hun også under.

Samme år deltog hun på Charlottenborgs Forårsudstilling med billedet "Fra Vejle Fjord" og hun synes at have foretrukket motiver fra Jylland og Skåne. Italien var ikke glemt og takket være understøttelse fra den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse lykkedes det hende at komme derned. I årene 1895-98 var hun elev af Erulo Eroli, der havde sit atelier i Via Babuino. Det var et bekendtskab der virkede inspirerende på Sophie Kloss, for ved siden af maleratelieret havde Eroli oprettet et væveratelier for gobeliner. Farverne, kompositionerne og håndværket tiltalte Sophie Kloss og hun så med interesse på den grundige og langsommelige teknik, der lå bag fremstillingen af et tæppe. I vaisenhuset San Michele ved Ripa grande i Trastevere fandt Sophie Kloss Roms andet gobelinvæveri. Det var forældreløse børn, der fik husly her, skolegang og mulighed for at vælge en uddannelse, som gjorde eleverne i stand til at arbejde som billedskærer, kobberstikker, gravører, maler, væver o.s.v.

Efter disse år synes hun ikke særlig aktiv og hun døde i Rom 25 maj 1912.

g-kloss.jpg

Lille ligsten i marmor

bottom of page